Level 6 Level 8
Level 7

Phrases: Make Them Smile


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sekken
the bag
så er katten ute av sekken
the cat is out of the bag
et spann
a pail
en bøtte
a bucket
det regner i bøtter og spann
it's raining cats and dogs
å lede
to lead; to manage
alle veier leder til Rom
all roads lead to Rome
å bygge
to build
Rom ble ikke bygget på en dag
Rome wasn't built in a day
å falle
to fall
eplet faller ikke langt fra stammen
the apple never falls far from the tree
en fremtid
a future
en dag i fremtiden
one day (future)
fortiden
the past
legg fortiden bak deg
put your past behind you