Level 9 Level 11
Level 10

Esma-ül Hüsna 72-81


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
El-Evvel
Her şeyden önce var olan.
El-Ahir
Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
El-Zahir
Varlığı sayısız delillerle açık olan.
El-Batın
Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
El-Vali
Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
El-Müteali
Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
El-Berr
Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
El-Tevvab
Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
El-Muntekim
Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.