Level 10 Level 12
Level 11

Esma-ül Hüsna 81-90


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
El-Afüvv
Affeden, mağfiret eden.
El-Rauf
Merhamet edici. Pek şefkatli.
Malik'ül-Mülk
Mülkün ebedi ezeli sahibi.
Zülcelali ve'l-ikram
Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
El-Muksit
Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
El-Cami
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
El-Ganiyy
Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
El-Mugni
Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
El-Mani
Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.