Level 1 Level 3
Level 2

Esma-ül Hüsna 1-9


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Allah
O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
Er-Rahman
Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
Er-Rahim
Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
El-Melik
Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
El-Kuddüs
Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
El-Selam
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
El-Mü'min
Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.
El-Müheymin
Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
El-Aziz
İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.