Level 2 Level 4
Level 3

Esma-ül Hüsna 9-18


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
El-Cabbar
Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
El-Mütekebbir
Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
El-Halik
Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.
El-Bari
Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
El-Musavvir
Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
El-Gaffar
Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
El-Kahhar
Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
El-Vahhab
Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
El-Rezzak
Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.