Level 4 Level 6
Level 5

Esma-ül Hüsna 27-36


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
El-Basir
Her şeyi gören.
El-Hakem
Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
El-Adl
Son derece adaletli olan.
El-Latif
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
El-Habir
Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
El-Halim
Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
El-Azim
Pek azametli olan, yüce.
El-Gafur
Çok bağışlayan, magfireti çok.
El-Şekur
Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.