Level 5 Level 7
Level 6

Esma-ül Hüsna 36-45


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
El-Aliyy
Çok yüce.
El-Kebir
Pek büyük.
El-Hafız
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
El-Mukit
Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
El-Hasib
Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
El-Celil
Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
El-Kerim
Çok ikram edici.
El-Rakib
Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
El-Mucib
Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.