Level 8 Level 10
Level 9

Esma-ül Hüsna 63-72


9 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
El-Kayyum
Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
El-Vacid
İstediğini, istediği vakit bulan.
El-Macid
Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
El-Vahid
Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
El-Samed
Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
El-Kadir
İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
El-Muktedir
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
El-Mukaddim
İstediğini öne getiren, öne alan.
El-Muahhir
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.