Level 9
Level 10

Tên bạn là gì


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你是哪国人?
Bạn là người nước nào?
他是中国人。
Anh ta là người Trung Quốc.
我是英国留学生。
Tôi là du học sinh nước Anh.
你叫什么名字?
Tên của bạn là gì?
我叫...
Tôi tên là...
那是谁?
Kia là ai?
他是我朋友。
Anh ấy là bạn tôi.
我们都学习中医。
Chúng tôi đều học đông y.
再见!
Tạm biệt!