Level 18 Level 20
Level 19

351 - 375


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
làm lại
do again
accessible by/ accessible to
accessible by/ accessible to
vé vào trung tâm
admission to ... center
cảm thấy mệt mỏi
feeling exhausted
yêu cầu ... kỹ năng (khi đi xin việc)
require ... skills
ăn mặc dân dã (không mặc vest, không cà là vạt)
casual dress = informal dress
xử lý giải quyết 1 việc gì đó độc lập (ko cần ai giúp)
handle .. independently
tham khảo ý kiến của bác sĩ
consult physicians
để chuẩn bị (cho nô en, nhà nhà đi kiếm gấu)
in preparation for
được đánh dấu rõ ràng (bên ngoài kiện hàng)
clearly marked
chuyển câu hỏi, thắc mắc đến ai đó
direct = forward questions to
lấy thẻ ra vào cho khách đến thăm quan
obtain visitor pass
trưng bày (sản phẩm)
on display
nhận được sự đồng ý trước (khi đi nghỉ phép ở nhà)
receive prior approval
đóng góp đáng kể
substantial contribution
hợp tác với (đối tác)
partner with
biết, gặp nhau
know, meet each other
vào thời gian sau của năm (tháng 10, 11)
later in the year
thiết kế cho việc cất trữ hàng hóa
designated for storage
để được giúp đỡ
for help
buổi lễ được tổ chức
ceremony ... held
yêu cầu tài liệu cho cuộc họp
require materials for meeting
cuối cùng đã được phục hồi (máy tính bị hỏng)
finally restored
thông báo gần đây nhất
the most recent memo
cải thiện dịch vụ
improvement in service