Level 13 Level 15
Level 14

1 - 20 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thích ứng với các tình huống không thân thuộc : tỏ tình bị từ chối
Michael Jackson thông thường được biết đến như là ông vua nhạc pop
Đánh giá cao
Mua 1 cty
Lượng thời gian thích hợp
Ít nhất 6 tiếng
Có sẵn để bán
Điện thoại khác, thay thế cho Iphone là Samsung
Nộp đơn xin việc
Đại lý việc làm
Biết về hê rô in
Tránh tắc đường
Phỏng vấn 1 ứng viên
Được cân nhắc cho 1 vị trí
Dựa vào 1 câu chuyện
Mở 1 chi nhánh
Cam kết, tận tâm với công việc
Đính kèm với bức thư
Khắp quốc gia
Rất thận trọng