Level 18 Level 20
Level 19

41 - 60 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Xác định phương hướng
Rời đi từ HP
Đến điểm đến
Thuyết trình về
Tập trung, chú trọng vào học hành
Nỗ lực đáng kể
Tham dự hội nghị
Rất đông
Doanh thu giảm
Nhu cầu giảm
Nợ tăng
Lo lắng về
1 thiết bị nhỏ
Món đồ lỗi
Bị gián đoạn bởi cơn mưa
Học 1 cách hiệu quả
Phân phát, phân phối tờ quảng cáo
Phiếu bầu bằng nhau
Bộc lộ sở thích
Kiểm tra bệnh nhân