Level 30 Level 32
Level 31

121 - 140 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Giá rẻ, hợp lý
đăng ký tạp chí
Khá đắt
Tung ra sản phẩm mới
Đường ngắn nhất
Đến sớm
Phản hồi tích cực
Dân địa phương
Thuê thêm nhân viên
Ca làm đêm
Khu vực bị hạn chế
Cung cấp giải pháp
Tăng nhanh chóng
Giá đỗ xe
Đóng góp xuất sắc
Công ty được công nhận
Thưởng cho sự đóng góp
Tăng nhanh
Mua bất động sản
Hợp đồng được chỉnh sửa