Level 36 Level 38
Level 37

161 - 180 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bay đến HCM qua ĐN
Đi làm xa đến công ty làm việc
Vé miễn phí
Có hiệu lực cho 3 năm
Sự kiện sắp diễn ra
Tiến hành luật mới
Ý tưởng đổi mới
Chiến lược quảng cáo
Tiến hành khảo sát
Dự án đang diễn ra
Giám sát quy trình sản xuất
Văn phòng phẩm
Trân trọng sự giúp đỡ của bạn
Trợ lý của quản lý
Nảy ra ý tưởng mới
Hàng hóa lỗi
Gây ra vấn đề
Làm lễ kỷ niệm 1 bữa tiệc
Buổi lễ khai mạc
Sự kiện hàng năm