Level 46 Level 48
Level 47

221 - 240 BÀI VỀ NHÀ


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lo lắng về môi trường
concerning about environment
Lễ trao phần thưởng
an award banquet = party
Trang web được cải thiện
enhanced websites/Enhanced = improve
Thông tin cần thiết
essential information/essential = necessary
Có lợi cho sức khỏe
beneficial for health
đồ đạc cá nhân
personal belongings
Xe cộ bị hỏng, hư hoại
damaged vehicles = car
Điều kiện làm việc
working condition
Triển lãm nghệ thuật
art exhibition = gallery = exhibit
Tổ chức 1 buổi tiệc
host a party = banquet / Host = hold = organize
Được đánh giá cao
highly regarded
Để ghi nhận (những cố gắng) của Triển Chiêu
In recognition of Triển Chiêu
Mua 1 món đồ
Purchase an item
Số báo đầu tiên của hoa học trò
Initial issue of Hoa Học Trò/Initial = first = original
Nhìn thân quen
look familiar
tiến hành kiểm tra
conduct an inspection/conduct = implement = carry out / inspection = check = examine
Con số
figure : 2000/Figure = number
Hội chợ việc làm
career fairs
ảnh hưởng đến cuộc sống
impact the life