Level 48 Level 50
Level 49

241 - 260 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
khu vực rộng lớn
kéo dài tuổi thọ
điền đơn
xuất trình CMND
có ý định đi nghỉ mát
xử lý 1 chấn thương
làm gián đoạn 1 cuộc họp
ngành tài chính
cá nhân vs nhóm
chi phí sinh hoạt
chỉ ra rằng
trang thiết bị được sửa chữa
phòng thí nghiệm máy tính
tập trung vào học hành
Nhiều khả năng sẽ tăng
Phòng kinh doanh
Sảnh trước
Mua thuốc
Đến cuộc họp
Điều khiển máy móc