Level 49 Level 51
Level 50

241 - 260 BÀI VỀ NHÀ


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
khu vực rộng lớn
extensive area
kéo dài tuổi thọ
Extend the life / prolong the life
điền đơn
fill out a form
xuất trình CMND
show identification
có ý định đi nghỉ mát
intend to go on vacation = holiday
xử lý 1 chấn thương
handle an injury/handle = solve = deal with = address
làm gián đoạn 1 cuộc họp
interrupt a meeting/interrupt =disrupt
ngành tài chính
financial industry
cá nhân vs nhóm
Individually vs group
chi phí sinh hoạt
Living expense = fee
chỉ ra rằng
Indicate that
trang thiết bị được sửa chữa
Renovated facility/Renovate = repair = fix = remodel
phòng thí nghiệm máy tính
Computer lab (laboratory)
tập trung vào học hành
focus on study/focus on = concentrate on
Nhiều khả năng sẽ tăng
likely to increase/likely (90%) > maybe (50%)
Phòng kinh doanh
A sales department = division
Sảnh trước
Front lobby
Mua thuốc
Purchase medicine/Purchase = acquire = buy = pick up
Đến cuộc họp
make it to a meeting
Điều khiển máy móc
operate a machine