Level 56 Level 58
Level 57

321 - 340 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sách hướng dẫn
Điều khoản
Đạt được thỏa thuận
Tăng đáng kể
Doanh thu giảm
Thực tập viên tại FPT
Háo hức học
Tăng năng suất của nhân viên
Lương hàng giờ
Sát nhập 2 cty
Chuyển đến 1 cty khác
Màn trình diễn xuất sắc
yêu cầu
đồ đạc vô giá
tòa nhà truyền thống
nâng cấp trang thiết bị
người thuê nhà >< chủ nhà
bầu cử thị trưởng (thành phố)
giao hàng hóa
1 địa điểm lý tưởng