Level 60 Level 62
Level 61

361 - 380 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tốc độ nhanh
chính trị gia
Xem lại báo cáo
buổi gặp mặt cho nhân viên mới
lợi ích cho cả 2
thành công đáng chú ý, nổi bật
phản hồi tích cực (từ khách hàng)
sửa chữa, bảo dưỡng xe
trả lời 1 câu hỏi
đặt mua vé trước
hóa đơn
hàng hóa tồn kho
dòng quần áo mới
duy trì tiêu chuẩn, chất lượng
thuê 1 căn hộ
công ty phong cảnh (trồng hoa, trồng cây cho bạn)
tạo ra công ăn việc làm
hiếm khi đi chơi
đừng chần chừ lấy vợ
sự kiện quyên góp tiền từ thiện