Level 61 Level 63
Level 62

361 - 380 BÀI VỀ NHÀ


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tốc độ nhanh
fast pace
chính trị gia
politician
Xem lại báo cáo
review a report/Review = revise = go over
buổi gặp mặt cho nhân viên mới
Orientation ... new employees/Orientation = meeting
lợi ích cho cả 2
Mutual benefit
thành công đáng chú ý, nổi bật
notable achievement
phản hồi tích cực (từ khách hàng)
optimistic review = comment = feedback
sửa chữa, bảo dưỡng xe
maintenance of cars
trả lời 1 câu hỏi
answer an inquiry = question
đặt mua vé trước
book tickets in advance/book = reserve
hóa đơn
invoice = bill = receipt
hàng hóa tồn kho
inventory = goods in stock
dòng quần áo mới
new clothing lines
duy trì tiêu chuẩn, chất lượng
Maintain standard
thuê 1 căn hộ
lease an apartment/lease = rent = hire
công ty phong cảnh (trồng hoa, trồng cây cho bạn)
landscaping companies
tạo ra công ăn việc làm
generate new jobs/generate = create
hiếm khi đi chơi
hardly go out/hardly = rarely = seldom
đừng chần chừ lấy vợ
dont hesitate to lấy vợ
sự kiện quyên góp tiền từ thiện
fundraising events