Level 63 Level 65
Level 64

381 - 400 BÀI VỀ NHÀ


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lịch làm việc linh hoạt (giờ giấc không cố định)
flexible schedules
thời tiết có lợi (nắng đẹp, mát)
favorable weather
bao gồm (tòa nhà bao gồm 3 tầng)
consist of = include = feature
phản hồi tích cực (từ khách hàng)
positive feedback = review = comment
lỗi (sản phẩm lỗi)
defective = error = fault
phát triển kỹ năng
develop skills
tăng 1 cách đáng kể
increase dramatically'
người quyên góp tiền hào phóng
a generous donor
món tráng miệng ngon
delicious desserts
món chính và món tráng miệng
main course and dessert
hạn chót (nộp luận văn)
deadline = due date
phòng ăn
dining rooms/dining = eating
xứng đáng chiến thắng
deserve to win
hạn chót nộp vào thứ 2
due on Monday
bánh ngọt làm theo Ý MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG
customized cakes
phòng khám tư nhân
a private clinic
hợp tác làm dự án
collaborate on a project/collaborate = partner = work with
khen
commend = praise
nhân viên sự kiện
event coordinators
thanh toán, trả phòng
checkout