Level 64 Level 66
Level 65

401 - 420 Audio


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tham khảo ý kiến (của ai đó)
người dân địa phương
đủ khả năng, năng lực làm việc
đặc điểm (của iphone 7 : pin lâu)
buổi từ thiện gây quỹ
tiến hành 1 công việc
máy tính tiền
thuê phòng, đến
so sánh giá cả
quầy (thu tiền)
vượt quá biên giới
hóa đơn tiền điện
ngân sách (quảng cáo)
biết về hê rô in
trước khi (trời tối)
sếp
rất dễ
chuyên gia (máy tính)
lắp ráp máy móc
đánh giá (1 cuốn sách)
lên kế hoạch 1 cách phù hợp (tan h làm đường rất đông, do đó hãy chọn đường đi về phù hợp)
nhiều (sản phẩm)
lớn, nhiều
làm gián đoạn 1 cuộc họp
gửi 1 phong bì
bằng chứng (phạm tội)
ngoại trừ (cuối tuần)
thu hút khách hàng
đảm nhận (vị trí giám đốc)
nhà tài trợ chính thức
cán bộ chính phủ
các gia vị của 1 bữa ăn
chỉ ra công việc (cho nhân viên làm)
thành tích của nhân viên
đồ ăn uống nhẹ