Level 3 Level 5
Level 4

Algemeen - 4


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
شَمِلَ
op te nemen, nemen, onder meer
اِنْضَمَّ
te omvatten, omvatten
اِنْضَمَّ إلى
meedoen
وَجْهة نَظَر
standpunt
سِياق
context
ساحة
gebied (niet مَيْدان, مجال)
مَجال
gebied (niet ميدان, ساحة)
مَيْدان
gebied (niet مجال, ساحة)
مُسْتَوى
niveau
طَريقة
methode
سَبيل
manier
وَسيلة
middel
وَفْقاً ل
volgens (niet نقلاً , طبقاً )
نَقْلاً عن
volgens (niet وفقاً , طبقاً )
طِبْقاً ل
volgens (niet نقلاً , وفقاً )
على حَسَب
volgens (+ idafa)
حَسْبَما
volgens (+ werkwoord)
على غرار
op de wijze van, op het patroon van
ما إِذا
of
عَلَناً
in het openbaar
في إِطار
in het kader van (+ idafa)
على أَساس
op basis van (+ idafa)
بَدَلاً مِن
in plaats van
بِخِلاف
behalve naast (+ idafa)
مُقابِلَ
in ruil voor; betrekking hebbende ten opzichte
بِما في ذلِك
inclusief
على صَعيدٍ آخَر
aan de andere kant (niet جانب, جهة , ناحية )
مِن جِهةٍ أُخْرى
aan de andere kant (niet جانب, صعيد , ناحية )
مِن ناحيةٍ أُخْرى
aan de andere kant (niet جهة , صعيدجانب, )
مِن جانِبٍ آخَر
aan de andere kant (niet جهة , صعيد ,ناحية)
فيما يَتَعَلَّقُ ب
met betrekking tot
مِن ناحية
Vanuit het oogpunt van, met betrekking tot
بِالنِّسْبة لِ \ إلى
in relatie tot
نَظَراً لِ
gezien, wat
في هذا الصَّدَّد
in dit opzicht
وَجْه
aspect, aanpak, standpunt
إِزاءَ
in aanwezigheid van richting
تُجاهَ
naar
لا يَجِب أَن ــــــــــ طالَما أَن ــــــــــ
het hoeft niet te zolang
إلى حَدٍ ما
enigszins
إلى دَرَجة أَن
voorzover
على حَدٍ سَواءٍ
even
مِن أَجَلِ
omwille van (+ idafa)
بِفَضلِ
dank aan (+ idafa)
مُجَرَّد
slechts, puur, alleen (+ idafa)
مِما يَعْني أَن
Dit betekent dat (niet معنى , فحوى )
بِمَعْنى أَن
Dit betekent dat (niet يعني , فحوى )
بِفَحْوى أَن
Dit betekent dat (niet معنى , يعني )
على الساحةِ الدُوَلية
op het internationale toneel
في مُخْتَلِف أَنْحاءِ العالَم
in verschillende delen van de wereld