Level 15
Level 16

226 - 232


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slave
służący
soft drink
napój bezalkoholowy
process
proces; przetwarzać
be in the hot seat
zajmować stanowisko wymagające podejmowania krytycznych decyzji
including
wliczając (w to), łącznie z
extraordinary
niezwykły, wyjątkowy
nearly
prawie