Level 2
Level 1

Fjalë Themelore


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
again
përsëri
all
gjithë
almost
pothuajse
also
gjithashtu
always
gjithmonë
and
dhe
because
sepse
but
por
don't
mos
or
apo, ose
friend
shok, shoqe
if
nëse
goodbye
mirupafshim
hello
tungjatjeta
here
këtu
there
atje
how
si
very
shumë
more
më shumë
never
kurrë
yes
po
no
jo
not
nuk
now
tani
of
i, e, të
often
shpesh
only
vetëm
other
tjetër
people
njerëz, popull
love
dashuri
place
vend
please
të lutem, ju lutem (para faleminderit)
thank you
faleminderit
you're welcome
të lutem, ju lutem (pas faleminderit)
same
njëjtë
as much
aq
this much
kaq
some
disa
sometimes
nganjëherë
still
akoma
that
then
atëherë
thing
gjë
time
kohë
what
çfarë
when
kur
where
ku
which
cili, cila
who
kush
why
përse, pse