Level 1 Level 3
Level 2

Përemrat vetor


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I
unë
you
ti, ju, ty
he
ai
she
ajo
we
ne
they
ata, ato (subjekti i foljes)
me
mua, më
him
atë (për burrat)
her
atë (për gra)
us
ne, na
them
ata, ato (objekti i foljes)
to him
atij
to her
asaj
to them
atyre
his
i/e/të/së tij
her
i/e/të/së saj
their
i/e/të/së tyre
my
im, ime
this
ky, kjo, këtë
those
këta, këto
your
yt, juaj, jote
our
ynë, jonë, tanë, tona