Level 2
Level 1

Level 1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
account statement
výpis z účtu
agreement
dohoda
annual report
výročná správa
accounting
účtovníctvo
assets
aktíva
amendment
dodatok
balance sheet
účtovná súvaha
bank account
bankový účet
board meeting
schôdzka správnej rady
business plan
podnikateľský plán
capital
kapitál
cash
hotovosť
CEO - Chief Executive Officer
generálny riaditeľ
chart
graf, tabuľka
commission
provízia
conference
konferencia, porada
consignment
zásielka tovaru
customs
colný úrad, colnica
discount
zľava
distribution
distribúcia
duty
clo
European Union
Európska Únia
evaluate
oceniť, ohodnotiť
export
vývoz
finance
peňažné prostriedky