Level 1 Level 3
Level 2

New level


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bıçağın ağzı
edge
ağzı açıq qalmaq
gape with astonishment
dilə ağıza düşmək
become a matter of common talk
ağıl
reason,wisdom,intelligence,sense
ağlı başına gəlmək
come to ones senses
ağlına gəlmək
come to ones mind
ağıllı başa daş dəyməz
a close mouth catches no flies
ağılsız
unreasonable
ağıl ağıldan üstündür
4 eyes see more than 2
ağıl yaşda deyil başd
wisdom isn't attained with years but by ability
zar zar ağlamaq
weep bitterly
ağlamayan uşağa süd verməzlər
a child that doesn't cry isn't nursed
ağrıtmaq
to cause pain, hurt
ağuş
embrace, hug
ağcaqayın
birch, maple
elmi ad
academic rank
elmi ad almaq
get a degree
adından
on behalf ov, in the name of
dunyada ad çıxarmaq
acquire a worldwide reputation
adsız barmaq
ring finger
adam kimi
in a human manner, in the propper way
adaş
of the same name, namesake
addımbaşı
at every step, frequently
səhv addım
wrong step
1 addımlıq yol
a step away
adət etmək
make a habbit, get accustomed
adəti üzrə
habitually
adil
just, fair
1 azdan
in a while, soon
az çox
more or less, certain number
azad etmək
set free
azad olma
liberation, emancipation
vicdan azdalığı
libert of conscience
azadlıq hərəkatı
liberation movement
ağrının azalması
abate
küləyin azalması
drop
işin azalması
go down
təhlükənin azalması
grow less
sürəti azaltmaq
slow down
xərcləri azltmaq
cut down
azğın
unbridled, ungovernable,brutal,wild,forecious
azğınlaşmaq
become like an animal,fly into rage
azğınlıq
violence
azdırmaq
lead astray
azlıq
scarcity, paucity, minority
dəxli olmaq
concern
ailə həyatı
homelife
ayaqla
afoot
ayaq altında qalmaq
be trodden under foot
ayaq basın
set foot in a place
ayaq kəsmək
give up going somewhere
öz ayağı ilə gəlmək
come of ones own accord
xalqı ayağa qaldırmaq
instigate, arose
ayağına düşüb yalvarmaq
implore sb for mercy
1 yerdən 1nin ayağını kəsmək
prevent sb from going somewhere
ayaqüstü
in haste
ayaqyolu
water closet
yalan ayaq tutar yeriməz
lies have short legs
ayaqlamaq
trample on
ayaqlaşmaq
keep in step
hündürdaban ayaqqabı
high heeled shoes
ayaqyalın
barefooted
ayaqyalın gəzmək
walk barefoot