Level 19 Level 21
Level 20

lesson 10- pinyin


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xia4 wu3
下午
shang4 wu3
上午
tu2 shu1 guan3
图书馆
yao4
xiao3 jie5, xiao3 jie3
小姐
huan4
mei3 yuan2
美元
gang3 bi4
港币
ri4 yuan2
日元
ying1 bang4
英镑
ou1 yuan2
欧元
ying2 ye4 yuan2
营业员
bai3
qian1
wan4
ren2 min2 bi4
人民币
ren2 min2
人民
deng3
yi2 hui4 er5
一会儿
xian1 sheng1; xian1 sheng5
先生
shu3
dui4
ke4 qi5
客气