Level 35 Level 37
Level 36

Chapter 4C - Sentences


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mukavalla miehellä on kaksi iloista koiraa
The nice man has two happy/cheerful dogs
Onnellisella naisella on kolme vihaista kissaa
The happy/content woman has three angry cats
Nuorella ihmisellä on viisi suurta lehmää
The young person has five large cows
Vanhalla vangilla on neljä pientä marsua
The old prisoner has four small guinea pigs
Uudella kokilla on kaunis hevonen
The new cook has a beautiful horse
Komealla miehellä on 12 uutta ankkaa
The handsome man has 12 new ducks
Kauniilla tytöllä on 46 lintua
The beautiful girl has 46 birds
Pienellä pojalla on kuusi hamsteria
The small boy has six hamsters
Iloisella lapsella on 21 kalaa
The happy/cheerful child has 21 fish
Koiralla on kahdeksan pientä pentua
The dog has eight small puppies
Kauniilla naisella on yhdeksän onnellista lammasta
The beautiful woman has nine happy/content sheep
Surullisella miehellä on 16 iloista sikaa
The sad man has 16 happy/cheerful pigs
Pienellä tytöllä on pieni sika
The small girl has a small pig
Nuorella miehellä on onnellinen koira
The young man has a happy/content dog
Vanhalla naisella on 14 vihaista kissaa
The old woman has 14 angry cats
Pienellä lapsella on iloinen lammas
The small child has a happy/cheerful sheep
Surullisella pojalla on 18 uutta sikaa
The sad boy has 18 new pigs
Kaisalla on 12 lintua
Kaisa has 12 birds
Mukavalla tytöllä on kolme suurta lehmää
The nice girl has three large cows
Vihaisella ihmisellä on viisi kaunista hevosta
The angry person has five beautiful horses
Uudella kokilla on ankka
The new cook has a duck
Naisella on uusi kokki
The woman has a new cook
Lauralla on 17 kalaa
Laura has 17 fish
Nuorella pojalla on pieni hamsteri
The young boy has a small hamster
Kauniilla tytöllä on 15 nuorta lammasta
The beautiful girl has 15 young sheep
Vangilla on kolme vanhaa marsua
The prisoner has three old guinea pigs
Iloisella lapsella on pieni koira
The happy/cheerful child has a small dog
Mukavalla ihmisellä on kuusi suurta kanaa
The nice person has six large chickens
Jenni Virtasella on surullinen aasi
Jenni Virtanen has a sad donkey
Ruotsalaisella miehellä on uusi kissa
The Swedish man has a new cat