Level 18 Level 20
Level 19

Lesson 16 New Words c 166,168


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
кээ бир
некоторые
ыңгайсыз
uncomfortable
шарт
condition
кийим-кече
clothes
деп аталат
называется
анан
тогда (then)
чөмүч
поварежка
чыны
чайная чашка
бычак
нож
экөөбүз
two of us
дасторкон
скатерть
депкир
frying spoon
аарчы
to peel
жашылча
овощь
бышыр
to cook
даярда
to prepare
идиш
посуда
жай
to spread
жактыр
to like
жуу
to wash
жуур
месить тесто
камыр
тесто
кес
to cut
кой
to put
кашык
ложка
кош
to add
кесме
лапша
кууру (куур)
жарить
кичүү
моложе
күл
to laugh
сал
to put
тос
получать
туура
крошить/резать
түй
лепить манты
чой
делать лапшу для лагмана (растягивать лапшу)
мискей
миска
эле
to sift
мурч
перец
тегеректе
to circle
эт бышыр
готовить мясо
манты түй
делать манты
картошка туура
резать картошку
кесме кес
резать лапшу
самоор
самовар
лагмандын кесмесин чой
делать лапшу для лагмана
суу май
растительное масло
табак
тарелка
салатты тарелкага сал
положить салат в тарелку
Тамак качан бышат?
Когда еда будет готова?
столго кой
положи на стол
жумартка куур
жарить яйцо
ун(ду) эле
сеять муку
идиш-аяк жуу
мыть посуду
чай кайнат (демде)
кипятить воду для чая
чара
mixing bowl
сорпо куй
наливать суп
чай куй
наливать чай