Level 21 Level 23
Level 22

Lesson 19 New Words c 184


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ар кайсы убакта
в любое время
ат чабыш
гонки лошадей
жактыр
to like
биринчи жолу
первый раз
жогот
терять
жылыт
make something warm
жаз
весна
карма
держать (to hold)
жөнүндө
about
колдон
использовать
жука
тонкий
кубан
радоваться
майда туура
мелко резать
каз
гусь
ойло
думать
каскан
steamer
ооз тий
пробовать (taste)
кесиптеш
коллега
сунуш
предложить
күз
осень
күнүмдүк турмушта
в повседневной жизни
сүрөткө түш
сфотографироваться
чакыр
приглашать
кыш
зима
кышында
зимой
майлуу эт
жирное мясо
мезгилдер
сезоны
мискей
миска
окуя
история
орто жаш
средний возраст
өзгөчө
особенный
өрдөк
утка
өспүрүм
подросток
сөзсүз
однозначно
сунуш
предложение
төрт бурч
квадрат
тоок
курица
элестетүү
представьте
эч ким
никто
-д@н тышкары
рядом