Level 26 Level 28
Level 27

Lesson 24 New Words c 253


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ажайып кооз экен
it's beautiful
ар түрдүү
different
ары-бери
from here to there
ары-бери өткөн жүргүнчү
прохожий который ходит туда-сюда
ат оюндары
horse games
дөң
холм
жаратылыш
природа
жөн гана
just because
жөн эле
just because
жогорку
высший
каалоо (каалоо айт)
wish (make a wish)
кайра
снова
көбүрөөк
больше (more)
көлөм
size
көлмө
маленькое озеро
күн салкындап калганда
когда погода станет прохладнее
ортосунда жайгашкан
находится посередине
шаарча
город
дарылан
лечить себя
жылы
gets warm
көлмөгө түш
купаться в маленьком озере
көңүлүмдү алды
took my attention
кой кайтар
охранять/пасти овец
машык
to exercise
суктан
to admire
сыйын
to pray
токто
to stop
түнө
to spend a night
чогул
to get together