Level 4 Level 6
Level 5

Lesson 05 Occupations


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Айдоочу
Водитель
Ашпоз
Повар
Сатуучу
Продавец
Саякатчы
Турист
Сот
Суд
Сүрөтчү
Фотограф
Китепканачы
Библеотекарь
Бийчи
Танцор
Тергөөчү
Прокурор
Доктур
Доктор
Тигүүчү
Портной
Дыйкан
Фермер
Уста
Мастер по металлу
Жазуучу
Писатель
Жардамчы
Ассистент, Помощник
Жумушчу
Работник
Чачтарач
Парикмахер
Жылкычы
Охранник лошадей
Ырчы
Певец
Эсепчи
Бухгалтер
Зергер
Ювелир
Изилдөөчү
Исследователь
Ишкер
Бизнесмен
Кабарчы
Журналист
Кароолчу
Сторож
Касапчы
Мясник
Койчу
Пастух
Комузчу
тот кто играет на комузе
Котормочу
Переводчик
Куруучу
Строитель
Нанчы
Пекарь