Level 13 Level 15
Level 14

Winkelen als therapie


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiànjīn
contant
yínhángkǎ
bankpas
xìnyòngkǎ
creditcard
fù xiànjīn
contant betalen
shuākǎ
met een bankkaart betalen
xiǎofèi
fooi
hóng pútáo jiǔ
rode wijn
bái pútáo jiǔ
witte wijn
bái jiǔ
Chinese likeur
zǎofàn
ontbijt
wǔfàn
lunch
wǎnfàn
avondeten; diner
chī zǎofàn
ontbijten
yìqǐ
samen
wǒmen yìqǐ chī wǎnfàn ba!
laten we samen dineren!
wó xiǎng chī yìdiǎn'r dōngxi
ik wil iets eten
zài lái yìdian……
meer ... hebben
nǐmen xiǎng zàilái yìdiǎn'r píjiǔ ma?
zou u nog wat meer bier willen?
wǒ yào mǎi dān
ik zou graag willen betalen
dài
met zich meenemen
wǒ méi dài xiànjīn
ik heb geen contant geld
kěyǐ shuākǎ ma?
kan ik met een bankpas betalen?
zhǐnéng
alleen ... kunnen
duìbùqǐ, zhǐnéng fù xiànjīn
sorry, u kunt alleen contant betalen