Level 19 Level 21
Level 20

Brandstof voor je woordenschat: plekken om te verk


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
huáshèngdùn
Washington D.C.
nǐuyuē
New York
lúndūn
Londen
jìzhě
journalist
yīshēng
dokter
yáyī
tandarts
lǎoshī
leraar
zuòjiā
schrijver
jiàoshòu
professor
lǜshī
advocaat
yìshùjiā
kunstenaar
xuésheng
student
…… xiānsheng
Meneer ...
…… nǚshì
Mevrouw ...
…… xiáo jiě
Juffrouw ...
lǐ xiānsheng shì yīshēng, wáng nǚshì shì jìzhě
Meneer Li is een dokter, Mevrouw Wang is een journaliste
xìng
achternaam
nǐ xìng shénme?
wat is je achternaam?
wǒ xìng zhāng
mijn achternaam is Zhang
nín guìxìng?
wat is uw achternaam?
miǎn guìxìng ……
mijn achternaam is ... (beleefd)
zhè wèi shì liù lǎoshī
dit is leraar Liu
qǐngwèn, shéi shì zhào yīshēng?
excuseer, wie is dokter Zhao?