Level 21 Level 23
Level 22

Besmetting!


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dài
dragen (een hoed, stropdas of bril)
yǎnjìng
bril
dài yǎnjìng
een bril dragen
tā xǐhuān dài màozi
hij draagt graag een goed
tóufà
haar
yǎnjīng
oog
gùshi
verhaal
chuān
dragen (kleren of schoenen)
jīnsè
blond; goud
yǒu shíhòu
soms
wǒ yǒu shíhòu chuān hóngsède liányīqún
ik draag soms een rode jurk
tāde tóufā shì jīnsède, wǒde tóufā shì hēisède
zij is blond, mijn haar is zwart
wǒ shì yígè jìzhě
ik ben een journalist
wó měitiān xiě gùshì
ik schrijf elke dag verhalen
jǐnjí qíngkuàng
noodgeval
xīnlǐ yīshēng
psycholoog
téng
pijn
dùzi
maag; buik
dùzi téng
buikpijn
lā dùzi
diarree hebben
tóuténg
hoofdpijn
gánrǎn
infectie
gǎnmào
verkoudheid
fāshāo
koorts
shūfu
comfortabel
bù shūfu
niet goed
yào
medicijn
zhǐ
papier
wèishēng zhǐ
toiletpapier
yīnggāi
zouden moeten
nǐ yīnggāi qù kàn yīshēng
je zou naar een dokter moeten gaan
gǎnjué
voelen
nǐ gǎnjué zěnmeyàng?
hoe voel je je?
ǒutù
overgeven
wǒ gǎnjué bù shūfu
ik voel me niet goed
zhèlǐ hěn téng
het doet hier erg veel pijn
wǒ dùzi téng
ik heb buikpijn
yīshēng juédé tā xūyào chī yào
de dokter denkt dat hij medicijnen nodig heeft