Level 22
Level 23

Tijd & Ruimte


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
시간
tijd
uur
minuut
seconde
voor
na
약속
afspraak; belofte
데이트
afspraakje; date
미팅
vergadering
언제
wanneer (in vragen)
지금
nu
거의
bijna
정각
uur (bij tijdsaanduiding)
몇 시예요?
hoe laat is het?
두시 정각이에요
het is twee uur
여덟시 삼십분이에요
het is half negen
십분 전 두시예요
het is tien voor twee
다섯시 육분이에요
het is zes minuten over vijf
몇 시에?
hoe laat?
십분 전 네시에
om tien voor vier
당신의 데이트는 언제예요?
wanneer is je afspraakje?
한시 정각에
om één uur