Level 13 Level 15
Level 14

Dingen meten


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
미터
meter
밀리미터
millimeter
센티미터
centimeter
킬로미터
kilometer
그램
gram
킬로
kilo
소수점
komma (in getal)
몸무게
lichaamsgewicht
몸무게는 ~이다
wegen (lichaam)
살이 빠지다
afvallen
살이 찌다
aankomen
무겁다
zwaar zijn
가볍다
licht zijn (niet zwaar)
백 센티미터는 일 미터예요
er gaat 100 centimeter in een meter
천 그램은 일 킬로예요
er gaat 1000 gram in een kilo
그녀의 몸무게는 육십 킬로예요
ze weegt 60 kilo
나는 삼 킬로가 더 나가요
ik weeg drie kilo te veel
그는 키가 백칠십오 센티미터예요
hij is een meter en vijfenzeventig centimeter lang