Level 57 Level 59
Level 58

UNIT 9B PART 1 (4EDTION)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a bottle
butelka
a bottle of juice
butelka soku
a box
pudełko
a box of chocolates
pudełko czekoladek
a can
puszka ( najczęściej z napojem)
a can of Coke
puszka coli
a carton
karton
a carton of milk
karton mleka
a jar
słoik
a jar of honey
słoik miodu
a packet
paczka
a packet of sugar
paczka cukru
a tin
puszka
a tin of tuna
puszka tuńczyka
a lot
dużo
There is a lot of sugar.
Jest dużo cukru.
quite a lot
całkiem dużo
a little
trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi)
little
mało (z rzeczownikami niepoliczalnymi)
a few
kilka (z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej)
few
mało (z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej)
Do we have a little milk?
Mamy trochę mleka?
We have little milk.
Mamy mało mleka.
none
żaden; ani jeden
None of the boys dared to say anything.
Żaden z chłopców nie odważył się nic powiedzieć.
any
jakieś
Are there any apples?
Czy są jakieś jabłka?
There aren't any apples.
Nie ma żadnych jabłek.