Level 2
Level 1

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aero, atmo
luft
aerodrom
flygplats
atmosfär
sfär med luft
agog
leda,främja
pedagog
lärare, person som främjar inlärningsprocessen
akva, aqua, hydro
vatten
akvarium
vattenbehållare
hydrografi
vattengeografi
ambi
dubbel
ambivalens
motstridiga känslor
ambul
vandring,rörelse
ambulera
flytta
amfi
på två sätt
amfibie
bil som kan köra både på vatten och land
andro
man
androgyn
tvåkönad