Level 3 Level 5
Level 4

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disko
skiva
diskotek
grammofonskivssamling
dox
tro
otrodox
rättrogen,bekännelsetrogen
drom
tävlingsbana
hippodrom
hästkapplöpningsbana
dukt
ledare,ledning
viadukt
vägbro,järnvägsbro
embryo
foster
embryologi
läran om fosterutveckling
ergo
arbete
ergonomi
arbetskunskap
etno
folkslag
etnologi
folklivsforskning
farmako
läkemedel
farmaci
läkemedelsberedning
fil
älska
filharmoniker
musikälskare
fobi
fruktan,skräck
hydrofobi
vattuskräck (rädsla för rabies)