Level 7 Level 9
Level 8

New level


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kiro
med handen
kiropraktor
kotknäckare
koreo
dans
koreograf
dans/balettkompositör
kosmos
världen
kosmopolitan
världsmedborgare
krati
härska
plutokrati
penningvälde
krono
tid
synkronisera
tidsmässigt samordna
labio
läppar
labiologi
de dövas läppavläsning
lakto
mjölk
laktation
digivning
lapido
sten
lapidarstil
stenstil,uttrycksfullt
log
lär,vetenskap
arkeologi
fornforskning