Level 22 Level 24
Level 23

Adjective Examples 2


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
açık kapı
open door
ikinci kapı
the second door
geçen yıl
last year
kısa film
short film
kolay test
easy test
uzak doğu
far east
uygun yöntem
appropriate method
kötü kedi
bad cat
mümkün gelecek
a possible future
on yumurta
ten eggs
üst kat
the top floor
sürekli yayın
constant broadcast
çeşitli yemekler
various foods
belli aday
a definite candidate
ayrı oda
separate room
yalnız insan
alone person
yavaş koşu
a slow run
gerekli şeyler
necessary things
yanlış cevap
wrong answer
doğal güzellik
natural beauty
ekonomik boy
economical size
genel görüş
general opinion
dört yol
four way
beş kafa
five heads
geniş yol
wide path
sağ kol
right arm
sıcak çay
hot tea
ağır hayvan
heavy animal
eş anlam
synonym
sol ayağım
my left foot
birinci sınıf
first class
hoş kız
pretty girl
ünlü oyuncu
famous actor
beyaz köpek
white dog
öte diyarlar
far away lands
hızlı koş
fast run
çoğu kişi
most people
kimi insan
some people
ince kadın
thin woman
kaç kilo
how many kilos
herhangi bir şey
anything
değişik meyve
different fruit
asıl liste
the main list