Level 9 Level 11
Level 10

New level271 - 300


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Let’s go to the cinema.
Chúng ta đi xem phim đi.
Why not go and see a film?
Sao lại không đi xem phim nhỉ?
Fancy seeing a film?
Muốn đi xem phim không?
That’s a good idea.
Ý kiến hay đấy.
Sounds like a good idea.
Nghe có vẻ hay đấy.
Thanks for your advice.
Cám ơn vì lời khuyên của bạn.
Do you have a piano?
Anh có bán piano không?
I would like a guitar, please.
Tôi muốn một cây đàn ghi-ta.
I will get it for you right away.
Tôi sẽ lấy cho anh ngay.
Have you a CD of it?
Ông có đĩa ghi bài đó chứ?
What kind of instrument is this?
Loại nhạc cụ gì vậy?
Do you go in for soft music?
Chị có thích nhạc vàng không?
I want to pay in installments.
Tôi muốn trả góp.
How deep is the river?
Con sông sâu bao nhiêu?
It’s about 7 meters here.
Sâu khoảng 7 mét.
It’s not deep.
Nó không sâu đâu.
How wide is the pool?
Bể bơi rộng bao nhiêu?
I can’t touch the bottom.
Mình không chạm được đáy.
How long is the bridge?
Cây cầu dài bao nhiêu?
How How tall is the building?
Tòa nhà cao bao nhiêu?
How tall are you?
Bạn cao bao nhiêu?
I’m 170 centimeters tall.
Tôi cao 170 xăng-ti-mét.
Is your house big or small?
Nhà bạn to hay nhỏ?
The first of January is New Year's Day.
Ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm.
They’re Easter eggs.
Chúng là trứng phục sinh.
Thanksgiving Day is approaching.
Ngày Lễ Tạ Ơn gần đến rồi.
Today is Mother’s Day.
Hôm nay là ngày của Mẹ.
Merry Christmas.
Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Thank you.
Cảm ơn.
Thank you very much.
Cảm ơn rất nhiều.