Level 11 Level 13
Level 12

New level331 - 360


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Domestic, madam.
Thưa bà, là hàng nội địa.
You can choose as you like.
Chị có thể lựa chọn tùy ý.
How much do you charge?
Anh tính bao nhiêu?
Here we are in America.
Chúng ta đang có mặt tại Mỹ.
Did you fly?
Cô đi bằng máy bay à?
Keep your seat belt on.
Hãy thắt dây an toàn.
Which gate do I need to go to?
Tôi sẽ đi vào cổng nào?
How long will you be staying in Canada?
Bạn sẽ ở Canada bao lâu?
There are none available at the moment.
Xin lỗi hiện tại đã hết xe.
Where are you?
Qúy khách đang ở đâu?
What’s the address?
Địa chỉ của quý khách ở đâu?
Could I take your name?
Cho tôi biết tên anh đi?
How long will I have to wait?
Tôi sẽ đợi bao lâu?
How long will it be?
Sẽ mất bao lâu?
It’s on its way.
Xe đang đến.
Where would you like to go?
Cô muốn đi đâu?
How much is it?
Hết bao nhiêu tiền?
Are we almost there?
Chúng ta gần đến chưa?
Glad to meet you.
Mừng được gặp anh.
How small the world is.
Qủa đất đúng là nhỏ bé.
Fancy meeting you here.
Không nghĩ là gặp anh ở đây.
Come in, please.
Mời vào.
Make yourself at home.
Cứ tự nhiên như ở nhà.
Let me take your hat.
Để tôi treo nón của anh.
Please sit down.
Mời ngồi.
Please excuse the mess.
Thứ lỗi vì sự bừa bộn nhé.
What good wind brings you here.
Ngọn gió nào đưa anh đến đây.
Don't be impolite.
Đừng khách sáo nhé.
Come back soon.
Sớm quay lại nhé.
Let’s keep in touch.
Hãy giữ liên lạc nhé.