Level 12 Level 14
Level 13

361 - 390


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Know what I mean?
Bạn có hiểu ý tôi không?
Do you understand?
Bạn có hiểu không?
Are you following me?
Bạn vẫn theo kịp tôi chứ?
Have you got it?
Bạn hiểu chưa?
Did you get it?
Anh hiểu chưa?
Are there any questions?
Có câu hỏi nào không?
I got it.
Hiểu rồi.
I see.
Tôi hiểu.
I don’t get it.
Tôi không hiểu.
What do you mean?
Ý bạn là gì vậy?
Can I buy you a drink?
Tôi mời em một ly được chứ?
Would you like a drink?
Em uống gì không?
Are you on your own?
Anh đi một mình à?
Do you come here often?
Em có thường đến đây không?
Is this your first time here?
Đây là lần đầu em đến đây à?
Here’s my number.
Đây là số điện thoại của anh.
You look great.
Nhìn em rất tuyệt.
Thanks for the compliment.
Cảm ơn anh vì lời khen.
Can I walk you home?
Anh đi bộ về nhà với em nhé?
Can I drive you home?
Anh lái xe đưa em về nhé?
Give me a call.
Gọi cho em nhé.
What is the weather like?
Thời tiết như thế nào?
How is the weather today?
Thời tiết hôm nay thế nào?
It’s windy.
Trời nhiều gió.
It’s raining.
Trời đang mưa.
It looks like rain.
Hình như trời sắp mưa.
The rain will soon be over.
Mưa sắp tạnh rồi.
There’s a strong wind.
Đang có gió mạnh.
What’s the temperature?
Nhiệt độ bao nhiêu?
It's twenty seven degrees Celsius.
Ngoài trời đang 270C.