Level 15 Level 17
Level 16

451 - 480


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It’s so crowded.
Đông đúc quá.
More congestion is happening.
Càng ngày càng tắt nghẽn.
He is overtaking my car.
Anh ta vượt qua mặt xe tôi.
My car’s out of petrol.
Xe tôi bị hết xăng.
I had an accident.
Tôi gặp tai nạn.
I changed speed.
Tôi đổi tốc độ.
You have to slow down.
Anh phải chạy chậm.
Will you give me a ride?
Anh cho tôi đi nhờ xe nhé?
What are you interested in?
Bạn thích cái gì?
What do you like to do?
Bạn thích làm gì?
I quite like cooking.
Tôi hơi thích nấu ăn.
I like listening to music.
Tôi thích nghe nhạc.
I really like swimming.
Tôi thực sự rất thích bơi lội.
I love the cinema.
Tôi thích đi xem phim.
I enjoy traveling.
Tôi thích đi du lịch.
I’m crazy about football.
Tôi rất mê bóng đá.
My favorite color is red.
Tôi thích màu đỏ.
I dislike pepper.
Tôi không thích tiêu.
That would be great.
Sẽ tuyệt lắm đây.
Ok.
Được thôi.
I guess so.
Tôi đoán vậy.
Good point.
Hay đó.
Totally agree.
Hoàn toàn đồng ý.
No, thanks.
Không, cảm ơn.
I'd like to book a table, please.
Tôi muốn đặt bàn.
Do you have any free tables?
Nhà hàng còn bàn trống không?
Could I see the menu, please?
Làm ơn cho tôi xem thực đơn.
Would you like something to drink?
Anh/chị muốn uống gì?
Can I get you something to drink?
Anh/chị muốn uống gì không?
Do you want a piece of cake?
Anh/chị có muốn ăn bánh không?