Level 16 Level 18
Level 17

481 - 510


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
That would be fine. Thanks.
Cũng được, cám ơn.
I’ll have the beef steak.
Lấy cho tôi món bò bít tết.
I’m on a diet.
Tôi đang ăn kiêng.
I’m a vegetarian.
Tôi ăn chay.
I don’t eat pork.
Tôi không ăn thịt heo.
Are you free this evening?
Tối nay bạn rảnh không?
What would you like to do this evening?
Tối nay bạn muốn làm gì?
Do you fancy going out tonight?
Tối nay bạn muốn đi chơi không?
Sure.
Chắc chắn rồi.
I’d love to.
Mình rất thích.
That sounds good.
Nghe hay đó.
Sorry, I can’t make it.
Tiếc quá, mình không đi được.
I'm very busy at the moment.
Bây giờ mình bận lắm.
I have to study.
Mình phải học bài.
Where would you like to meet?
Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
I’ll be there in 10 minutes.
Mình sẽ đến trong 10 phút nữa.
She is very furious.
Cô ấy rất giận.
I blew a fuse.
Tôi rất tức giận.
They reach the boiling point.
Họ giận sôi cả người.
Get off my back.
Anh thôi đi.
Lay off, will you?
Anh thôi đi có được không?
Shut up.
Câm miệng.
Make yourself scarce.
Hãy tránh xa ra.
Get out of here.
Hãy cút ra khỏi đây.
That’s enough.
Đủ rồi đấy.
How irritating.
Tức thật.
Get lost.
Biến đi giùm.
I am in a rage.
Tôi đang giận lắm.
I've run out of patience.
Tôi hết kiên nhẫn rồi.
It burns me up.
Nó làm tôi phát cáu.