Level 21 Level 23
Level 22

631 - 660


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hi there.
Xin chào.
Hey, how are you doing?
Nè, dạo này sao rồi?
Howdy friend.
Chào anh bạn.
What’s up.
có chuyện gì thế
Hello. How have you been?
Chào. Dạo này sao rồi?
How’s life been treating you?
Dạo này sống sao rồi?
Good to meet you.
Vui được gặp bạn/anh/ngài.
Bye for now.
Bây giờ thì tạm biệt.
See ya.
Gặp bạn sau nhé.
So long.
Tạm biệt.
Farewell.
Vĩnh biệt.
May I help you?
Tôi có thể giúp gì bạn?
What can I do for you?
Tôi có thể giúp gì cho Anh/chị?
Do you have any Z?
Anh/chị có bán Z không?
It’s over there.
Ở đằng kia.
Show me the best.
Cho tôi xem món tốt nhất.
Anything else, madam?
Còn gì nữa không thưa bà?
Give me a tube of lipstick.
Đưa cho tôi một cây son môi.
Do you want very good quality?
Ông cần thứ tốt nhất chứ?
Where can I find some ladies’ hats?
Tôi tìm mua nón phụ nữ ở đâu.
This does not suit me.
Cái này không vừa với tôi.
I prefer to go elsewhere.
Tôi muốn đi chỗ khác mua.
How much does it cost?
Giá bao nhiêu?
Is that all?
Anh/chị có mua gì nữa không?
Here’s your change.
Gửi anh/chị tiền thối.
Face it.
Thực tế đi.
It’s a piece of cake.
Nó rất dễ.
I am in a tight spot.
Mình kẹt tiền rồi.
Take it or leave it?
Mua hay không đây?
Don’t get me wrong.
Đừng hiểu lầm ý tôi.